PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Mücbir sebep ilanı sonrası revize mali takvim

Koronavirüs salgınından etkilenen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle mücbir sebep kapsamına alınması sonrasında, bu mükelleflerle ilgili mali takvim de değişti.

Yapılan düzenleme sonrasında, mali takvim oldukça karıştı. Uygulayıcılara kolaylık olmasını düşünerek, kurumlar vergisi mükellefleri için mali takvimi olabildiğince sadeleştirerek özetlemek istedim.

1. Mücbir sebep kapsamına alınan kurumlar vergisi mükellefleri

Tebliğde yapılan düzenlemeyle, aşağıdaki mükelleflerin, 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

a) Ana faaliyet konuları itibariyle belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler.

(Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.)

b)Faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmesine karar verilen mükellefler

(Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.)

2. Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin ertelenen vergi ödevleri

Tebliğde yapılan düzenlemeyle, yukarıda belirtilen mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kurumlarla ilgili bazı vergi ödevleri ertelendi.

Yapılan düzenleme sonrası ertelenen vergi ödevleri ve yeni takvim tablodaki gibi oldu.

3. Bazı hatırlatmalar

Mücbir sebep uygulamasıyla ilgili tebliğden bağımsız olarak, mücbir sebep kapsamına giren kurumlar için, mali takvimle ilgili birkaç hatırlatmaya daha ihtiyaç var.

- Yıllık kurumlar vergisi ve geçici vergi beyan ve ödemelerine ilişkin olarak bir düzenleme yapılmadı. Yeni bir süre uzatımı olmaması durumunda, 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin Nisan ayında, geçici vergi beyannamelerinin de normal süresinde verilmesi gerekiyor.

- Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 23 Mart 2020 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı. 518 no.lu Tebliğ kapsamına giren kurumlar için bu süreler yukarıda belirtilen şekilde 27.07.2020 tarihine kadar yeniden uzadı diye düşünüyorum.

- 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde mücbir sebep hali 01.04.2020 tarihinden sonrası için ilan edildi. Başka bir düzenleme de yapılmadığından, Şubat 2020 dönemi muhtasar beyannameleri için normal beyan ve ödeme süresi geçeli. Dolayısıyla 26 Mart akşamına kadar verilmesi gerekiyordu.

- 22.03.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’yle, geri kazanım katılım payı beyan dönemleri 2020 yılı için altı ay olarak yeniden belirlenmişti. 2020 yılının ilk altı ayı için beyanname temmuz ayında verilecek.

- 518 sıra no.lu Tebliğ’de, ana faaliyet konuları itibariyle belirlenen sektörlerde faaliyet gösterenlerin muhtasar ve katma değer vergisi beyanları dışındaki beyannameler için (örneğin damga vergisi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi) mücbir sebep hali hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacaklarına ilişkin açık bir ifadeye yer verilmedi. Kendisi özel bir mücbir sebep hali olmayanların kapsama alınmayan bu beyannameleri yasal süresinde vermeleri ve tahakkuk eden vergileri tebliğe göre (farklı görüşler olabilir) normal vadesinde ödemeleri gerekiyor.